top of page
laser 3 .JPG

Τι είναι ολιστική/ βιολογική οδοντιατρική;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η βιολογική οδοντιατρική ΔΕΝ είναι κάποια ειδικότητα.  Είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, είναι ο δικός μας φάρος κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Είναι το πως ακριβώς  βλέπουμε, εσάς τους ασθενείς μας,  τον κάθε σπουδαίο άνθρωπο που αποζητά την οδοντιατρική μας φροντίδα. Πως; Ως το ΟΛΟΝ!


Για αυτό, στο Κέντρο Ολιστικής Οδοντιατρικής Γιαννίκος, μας ενδιαφέρει όχι μόνο η στοματική σας υγεία, αλλά και η γενική σας υγεία. Ως εκ τούτου, σας φροντίζουμε, σεβόμενοι την προστασία της υγείας σας και χρησιμοποιούμε ΜΟΝΟ βιοσυμβατά υλικά, ΧΩΡΙΣ τοξικότητα.

Τι είναι όμως το βιοσυμβατό οδοντιατρικό υλικό;

Βιοσυμβατό ονομάζεται κάθε υλικό το οποίο ΔΕΝ προκαλεί ή δεν θα προκαλέσει στο μέλλον οποιαδήποτε αρνητική επίδραση στην υγεία σου.

smart.JPG

Επιπλέον

Aκολουθούμε πιστά σε όλα τα πρωτόκολλα των θεραπειών μας το διαχρονικό αξίωμα του Ιπποκράτη, το «Ωφελέειν,

ή μη βλάπτειν». Με απλά λόγια,  προσέχουμε δύο πράγματα, πρωτίστως, η θεραπεία να σας ωφελήσει, και προπαντόν, να ΜΗΝ σας προξενήσει βλάβη.


Και ο λόγος; Η ολιστική οδοντιατρική, ή βιολογική οδοντιατρική όπως έχει μετανομαστεί τα τελευταία χρόνια,  αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως συνολική οντότητα – δεν φροντίζει μόνο ένα κομμάτι του σώματος (όπως το στόμα), αλλά το όλον. Διαπιστώνουμε έτσι, την αμφίδρομη σχέση των νόσων του στόματος με την υγεία σας, είτε μιλάμε για τη σωματική ή την ψυχική πτυχή!


Έτσι, μέσω της βιολογικής οδοντιατρικής, αναγνωρίζουμε όχι μόνο τα συμπτώματα μιας πάθησης στο στόμα σας, αλλά και εντοπίζουμε τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτήν.

Τα θεραπευτικά μας μέσα

Ποικίλουν από το θεραπευτικό λέιζερ για την καταπολέμηση των τοξινών,  την ασφαλή αφαίρεση των μαύρων σφραγισμάτων με την τεχνική SMART, την εφαρμογή της θερμικής κάμερας για τον έγκαιρο εντοπισμό του σάπιου δοντιού, την χρήση βλαστοκυττάρων & αυξητικών παραγόντων (PRF) για την προαγωγή της επουλωτικής ικανότητας σου, τα βιοσυμβατά σφραγίσματα χωρίς BIS-GMA.

MEG_0554.JPG
MEG_1227.JPG

Τεχνολογία

Ναι, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία προς δικό σας όφελος, για εσάς τους σπουδαίους ασθενείς μας- είτε αυτό λέγεται σύγχρονη ορθοδοντική θεραπεία Invisalign (νάρθηκες με βιοσυμβατό υλικό ΧΩΡΙΣ σύρματα), είτε ψηφιακά συστήματα λήψης ακτινογραφιών, είτε ρομποτική προσέγγιση (πιστή απεικόνιση του στόματός σου ΧΩΡΙΣ υλικά), για την αναγέννηση του χαμόγελου σας!!!!


Επομένως, είναι άκρως απαραίτητο για το στόμα σας, η επιλογή ΜΟΝΟ βιοσυμβατών αποκαταστάσεων χωρίς μέταλλα και / ή πρωτόκολλα που θα απομακρύνουν οποιαδήποτε μέταλλο από το στόμα σας με ΑΠΟΛΥΤΗ ασφάλεια.


Ολοκληρώνοντας, σημειώστε και αυτό-η βιολογική οδοντιατρική προάγει την υγιεινή διατροφή, την ευεξία, και την αποτελεσματική υγιεινή των δοντιών σας.


Άλλωστε, πως θα είστε υγιείς χωρίς ένα στόμα υγιές;

 • What is smile regeneration treatment?
  Smile regeneration is a comprehensive cosmetic dentistry treatment designed to enhance and restore your smile. It may include procedures like teeth whitening, dental implants, veneers, crowns, and more based on individual needs.
 • Who is an ideal candidate for smile regeneration?
  The treatment is ideal for discolored, missing, damaged, or misshapen teeth. If you want to improve the health and appearance of your teeth and smile, you could be a candidate for smile regeneration.
 • Is the smile regeneration treatment painful?
  We take every precaution to minimize discomfort during treatment. Most procedures involved in smile regeneration are pain-free, but we provide appropriate anesthetics when necessary.
 • How long does the Smile Regeneration treatment take?
  The length of treatment varies greatly depending on the procedures involved and the individual's oral health.
 • What are the risks involved in smile regeneration treatment?
  Like any dental procedure, risks can include sensitivity or the need for further treatment. However, our experienced team takes all necessary precautions to minimize these risks.
 • How much does smile regeneration treatment cost?
  The cost of smile regeneration treatment depends on the complexity of the case and the procedures involved. We offer an individualized consultation where we can provide a personalized quote.
 • Does insurance cover the smile regeneration treatment?
  Smile regeneration is often considered a cosmetic treatment; most insurance companies do not cover cosmetic procedures. However, some aspects of the treatment may be covered. It's best to check with your insurance provider.
 • How long do the results of the smile regeneration treatment last?
  With proper oral care and regular dental visits, your smile regeneration treatment results can last a lifetime.
 • What post-treatment care is necessary for smile regeneration?
  You should maintain good oral hygiene practices, including brushing, flossing, and regular dental check-ups. We will provide personalized care instructions based on the procedures you've undergone.
 • What if I have dental anxiety and want to do smile regeneration?
  Our experienced team can assist you in managing dental anxiety.
Διαπιστεύσεις και βραβεία

Υγεία και ασφάλεια: ISO 9001 & 18001

Λέιζερ: AALZ Laser Safety

Χρυσό Βραβείο-Κλινικής Έρευνας στα Οδοντιατρικά Λέιζερς

bottom of page