Μερικές από τις υπηρεσίες που σας παρέχει στο ιατρείο μας

GENERAL23.jpg
flower yiannikos.png

Contact PERSONAL
CONCIERGE

Call
Dentist

Treatment
Plan

VIP 
Booking

Patient History Form

GR
EN

Επικοινωνήστε μαζί μας
MEG_0364.JPG

Call the Dentist directly

MEG_0293.JPG

Multiple treatments per visit

After Hours for your convenience

Treatment Plan

Biological VIP Treatment

Safe amalgam removal protocol, zirconium implants, gum treatment with biological approach, laser & stem cells application.

Cosmetic vip treatments

Invisalign Orthodontic Treatment, Teeth Whitening, Ceramic Crowns/Bridges, Ceramic Veneers

Restorative VIP Treatments

Biological fillings, painless tooth extractions, Teeth cleaning using Guided Biofilm Therapy(GBT)

VIP Booking